Koolitused

Midro Koolituskeskus lähtub koolituste välja töötamisel ja pakkumisel täiskasvanute koolituse seadusest ja õppekavad on koostatud juhindudes täienduskoolituse standardist. Midro Koolituskeskuse täienduskoolituse õppekorralduse ja täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused.

Koolituskeskuse poolt koostatavad õppekavad liigituvad õppekavarühma „sotsiaaltöö ja nõustamine” ja „eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine“.

Täiskasvanute täienduskoolituste korraldaja majandusteate nr 210218, teate esitamise kuupäev 06.05.2019.

Võimalik on osaleda olemasoleva õppekavaga koolitustel või tellida just Teile sobiv koolitus. Koolituse saame soovi korral läbi viia ka Teie asutuses kohapeal.

 

Midro OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Midro OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS SOTSIAALVALDKONNA SPETSIALISTIDELE
ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS SOTSIAALVALDKONNA SPETSIALISTIDELE
ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS ÜLD- JA ERIHOOLDEKODUDELE
ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS ÜLD- JA ERIHOOLDEKODUDELE
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISÜLEVAATE KOOSTAMINE
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISÜLEVAATE KOOSTAMINE
ISIKUANDMETE KAITSE SISSEJUHATAV KOOLITUS ÜLD- JA ERIHOOLDEKODUDELE
ISIKUANDMETE KAITSE SISSEJUHATAV KOOLITUS ÜLD- JA ERIHOOLDEKODUDELE
ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS REHABILITATSIOONIASUTUSTE SPETSIALISTIDELE
ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS REHABILITATSIOONIASUTUSTE SPETSIALISTIDELE