ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS SOTSIAALVALDKONNA SPETSIALISTIDELE

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega.

Toimumisajad:

 • 1. veebruar 2024 kell 10.00 -15.30.
 • Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas.

Koolituse eesmärk on sotsiaalvaldkonna (nt. rehabilitatsiooniasutuste, erihoolekande teenuse osutajate, üldhooldusteenuse osutajate jne) spetsialistide teadlikkuse tõstmine isikuandmete kaitse teemadel. Koolitus sisaldab praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: sotsiaalteenuse osutajate ja teenuse korraldajate andmekaitsespetsialistid, asutuste juhid ja spetsialistid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja kohustused
 • Andmesubjekti uued õigused, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja andmetöötleja kohustused sellega seonduvalt
 • Tööalase rehabilitatsiooni teenuse isikuandmete töötlemise lepingust tulenevad kohustused asutusele
 • Andmekaitsespetsialisti määramine
 • Isikuandmete töötlemisülevaate koostamine
 • Asutuse andmekaitsetingimuste avaldamine kodulehel
 • Mõjuhinnang: kas, millal ja kuidas?
 • Isikuandmetega seotud rikkumine ja kuidas käituda selle korral?
 • Kliendi nõusolek (s.h lapse nõusolek)
 • Kliendi andmetega tutvumise võimaldamine
 • Personali teadlikkus isikuandmete kaitsest
 • Personali isikuandmed
 • Juhtumite arutelu ja analüüs

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 12 osalejat

Koolitaja: andmekaitsespetsialist Margery Roosimaa

Koolituse maksumus:  160 eur
Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjali

Koolituse kestus:  6ak/h, millele lisandub iseseisev töö

Koolituse korraldaja: Midro Koolituskeskus

Toimumise koht: Koolitus toimub e-õppena Zoom keskkonnas.

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@midro.ee.

Koolitusel osalemiseks vajalik eelnev registreerumine.