ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISÜLEVAATE KOOSTAMINE

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega. Tutvu õppekavaga.

Toimumisaeg: 24. november 2023, kell 10.00-13.30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas.

Koolituse eesmärk on sotsiaalvaldkonna spetsialistide teadlikkuse tõstmine asutuse andmetöötlustoimingutest. Koolitus sisaldab praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga. Koolituse tulemusel valmib asutuse isikuandmete töötlemisülevaade.

Koolituse sihtgrupp: Sotsiaalteenuseid korraldavate või sotsiaalteenuseid osutavate asutuste andmekaitsespetsialistid, asutuste juhid ja spetsialistid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Isikuandmete töötlemisülevaate erisused (vastutava töötleja ja volitatud töötleja isikuandmete töötlemisülevaade).
  • Isikuandmete töötlemise alused asutuses (seadus, leping, nõusolek vm)
  • Töötlemise aluseks olevate lepingute, seaduste jm analüüs
  • Kodutöö ja tagasiside kodutööle
  • Juhtumite arutelu ja analüüs

Iseseisev töö

Koolitaja: andmekaitsespetsialist Margery Roosimaa

Koolituse maksumus:  130 eur
Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjali

Koolituse kestus:  4ak/h, millele lisandub iseseisev töö

Koolituse korraldaja: Midro Koolituskeskus

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@midro.ee

Registreeru koolitusel osalejaks kuni: SIIN