ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS ÜLD- JA ERIHOOLDEKODUDELE

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega. Tutvu õppekavaga.

Toimumisaeg: 9. detsember 2020 kell 10.00-15.30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas.

Koolituse eesmärk on üld- ja erihooldekodude andmekaitsespetsialistide ja juhtide teadlikkuse tõstmine isikuandmete kaitse teemadel. Koolitus sisaldab praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: üld- ja erihooldekodude andmekaitsespetsialistid, asutuste juhid ja teised isikuandmete kaitset korraldavad isikud, kes on teadlik isikuandmete kaitse üldmäärusest ja on kokku puutunud asutuse isikuandmete kaitse korraldamisega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja kohustused
 • Andmesubjekti uued õigused, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja andmetöötleja kohustused sellega seonduvalt
 • Andmekaitsespetsialisti määramine
 • Isikuandmete töötlemisülevaate koostamine
 • Asutuse andmekaitsetingimuste avaldamine kodulehel
 • Mõjuhinnang: kas, millal ja kuidas?
 • Isikuandmetega seotud rikkumine ja kuidas käituda selle korral?
 • Kliendi nõusolek
 • Kliendi andmetega tutvumise võimaldamine
 • Personali teadlikkus isikuandmete kaitsest
 • Personali isikuandmed
 • Kodutöö ja tagasiside kodutööle
 • Juhtumite arutelu ja analüüs

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 8 osalejat

Koolitaja: andmekaitsespetsialist Margery Roosimaa

Koolituse maksumus:  150 eur
Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale

Koolituse kestus:  6 ak/h, millele lisandub iseseisev töö

Koolituse korraldaja: Midro Koolituskeskus

Toimumise koht: skype

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@midro.ee

Registreeru koolitusel osalejaks: SIIN