ISIKUANDMETE KAITSE SISSEJUHATAV KOOLITUS ÜLD- JA ERIHOOLDEKODUDELE

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega. Tutvu õppekavaga.

Toimumisaeg: 

Koolituse eesmärk on üld- ja erihooldekodude andmekaitsespetsialistide ja juhtide teadlikkuse tõstmine isikuandmete kaitse teemadel. Koolitus sisaldab praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: üld- ja erihooldekodude andmekaitsespetsialistid, asutuste juhid ja teised isikuandmete kaitset korraldavad isikud, kes on alustamas isikuandmete korraldamist asutuses, senine kogemus andmekaitse alal on vähene.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Sissejuhatus
 • Mis on isikuandmete kaitse üldmäärus
 • Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja kohustused
 • Andmesubjekti uued õigused, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja andmetöötleja kohustused sellega seonduvalt
 • Andmekaitsespetsialisti määramine
 • Isikuandmete töötlemisülevaate koostamine
 • Asutuse andmekaitsetingimuste avaldamine kodulehel
 • Mõjuhinnang: kas, millal ja kuidas?
 • Isikuandmetega seotud rikkumine ja kuidas käituda selle korral?
 • Kliendi nõusolek
 • Kliendi andmetega tutvumise võimaldamine
 • Personali teadlikkus isikuandmete kaitsest
 • Personali isikuandmed
 • Kodutöö ja tagasiside kodutööle
 • Juhtumite arutelu ja analüüs

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 8 osalejat

Koolitaja: andmekaitsespetsialist Margery Roosimaa

Koolituse maksumus:  130 eur
Koolituse maksumus sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi

Koolituse kestus:  4ak/h, millele lisandub iseseisev töö

Koolituse korraldaja: Midro Koolituskeskus

Toimumise koht: Benita Kodu AS, Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@midro.ee

Registreeru koolitusel osalejaks kuni 15.08.2019: SIIN

 

Sissejuhatava koolituse järgselt on võimalik läbida Isikuandmete kaitse praktiline koolitus üld- ja erihooldekodudele, mis sisaldab suuremas mahus praktilist tööd.