ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS REHABILITATSIOONIASUTUSTE SPETSIALISTIDELE

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega. Tutvu õppekavaga.

Toimumisaeg:

 • 25. märts 2021 kell 10.00-15.30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas.

Koolituse eesmärk on rehabilitatsiooniasutuse spetsialistide teadlikkuse tõstmine isikuandmete kaitse teemadel. Koolitus sisaldab praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: Majandustegevuse registris registreeritud rehabilitatsiooniasutuste andmekaitsespetsialistid, asutuste juhid ja spetsialistid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja kohustused
 • Andmesubjekti uued õigused, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja andmetöötleja kohustused sellega seonduvalt
 • Tööalase rehabilitatsiooni teenuse isikuandmete töötlemise lepingust tulenevad kohustused asutusele
 • Andmekaitsespetsialisti määramine
 • Isikuandmete töötlemisülevaate koostamine
 • Asutuse andmekaitsetingimuste avaldamine kodulehel
 • Mõjuhinnang: kas, millal ja kuidas?
 • Isikuandmetega seotud rikkumine ja kuidas käituda selle korral?
 • Kliendi nõusolek (s.h lapse nõusolek)
 • Kliendi andmetega tutvumise võimaldamine
 • Personali teadlikkus isikuandmete kaitsest
 • Personali isikuandmed
 • Kodutöö ja tagasiside kodutööle
 • Juhtumite arutelu ja analüüs

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 8 osalejat

Koolitaja: andmekaitsespetsialist Margery Roosimaa

Koolituse maksumus:  150 eur
Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjali

Koolituse kestus:  6ak/h, millele lisandub iseseisev töö

Koolituse korraldaja: Midro Koolituskeskus

Toimumise koht: Koolitus toimub e-õppena Zoom keskkonnas.

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@midro.ee.

Koolitusel osalemiseks vajalik eelnev registreerumine.