Täiskasvanud isiku abivajaduse hindamise instrument

Välja on töötatud täiskasvanud isiku abivajaduse hindamise instrument, mille alusel saavad kohaliku omavalitsuse spetsialistid hinnata täisealise erivajadusega inimese abivajadust, selgitada välja abivajadusele vastavad abimeetmed ja abimeetmete maht järgmiste teenuste osas:

  • koduteenus;
  • tugiisiku teenus (psüühikahäirega ja vaimupuudega isikutele);
  • isikliku abistaja teenus (liikumispuudega ja nägemispuudega isikutele).
Tellija

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Meeskond

Margery Roosimaa, meeskonna juht

Heili Piilberg, tegevusterapeut

Siii Uusna, sotsiaaltöötaja

Projekti periood

oktoober 2017-jaanuar 2018