Rehabilitatsiooniteenuste infosüsteem Reha.ee

Portaal reha.ee ühendab sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsooni teenuse pakkuja ja kliendi ühtsesse veebikeskkonda ning muudab seeläbi  teenuse pakkumise efektiivsemaks ja kättesaadavuse paindlikkumaks.

Reha.ee kodulehelt leiad viimased valdkonna olulised uudised.

Midro OÜ on rehabilitatsiooniasutuste infosüsteemi sisuline konsultant ja reha.ee kodulehe haldaja.

Koostööpartner
Projekti periood

kevad 2017-…