SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE ANDMESTIKU KOOSTAMISE KOOLITUS

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamisel ettetulnud murekohtadega.

Koolituse eesmärk on teadlikkuse tõstmine rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamise osas. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid

Koolitusel käsitletavad teemad:
•    Kehtiva seadusandluse ja seadusest tulenevate nõuetega tutvumine
•    Juhtumi analüüs, arutelu.
•    Andmestiku vormistamine vastavalt seaduses toodud nõuetele.
•    Kodutöö ja tagasiside kodutööle.

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 8 osalejat

Koolitaja: valdkonna spetsialist Margery Roosimaa, MIDRO OÜ.

Koolituse maksumus: 120 eur

Koolituse kestus: 4 ak/h, millele lisandub iseseisev töö

Koolituse korraldajad: Midro Koolituskeskus ja Benita Kodu Koolituskeskus

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@benita.ee.